Greenport Midden Brabant
www.greenportmb.nl

Van Gogh Gevel

LandArt spots worden gerealiseerd om de verbinding te leggen tussen kunst, cultuur, natuur en landschap. Het draagt bij aan de herkenbaarheid en identiteit van de weg. De van Gogh gevel is de eerste; dit in het kader van het van Gogh jaar in 2015. De planten werden geleverd door kweker Aad Vermeer. De gevel is voorzien van een innovatief bewateringssysteem wat 10 jaar kan blijven staan. Het land wordt 10 jaar in bruikleen genomen van Restaurant ‘In het Groene Woud’. Dit laat ook de betrokkenheid vanuit de regio zien. Zo zijn ervanuit ‘van Gogh Helvoirt’ activiteiten gekoppeld aan de van Gogh gevel, zoals de van Gogh wandelroute en hebben restaurants ‘Het Lieve Leven’ en ‘Eten met Lef’ menu’s gemaakt met ingrediënten van de van Gogh gevel.

De groene gevel is onthuld door Gedeputeerde Christophe van der Maat, in het bijzijn van voormalig Gedeputeerde Yves de Boer. En vele andere bestuurlijke betrokkenen. Gedeputeerde van der Maat wierp de bal op om eens na te denken over thematisering van de N65.

De boomkwekers hebben – mede op basis van het werkatelier van bkkc – focus aangebracht: de N65 wordt ‘de weg van de groene innovatie’. De ondernemers willen met hun producten en kennis bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Met nieuwe verdienmodellen.

Meer over Van Gogh: www.vangoghbrabant.com

Download PDF