Greenport Midden Brabant
www.greenportmb.nl

Werkatelier, weg van de groene innovatie

Werkatelier N65 is een samenwerkingsproject met bkkc en koppelt de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. In deze co-creatie gaan zij de omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen.

Het gebied rondom de N65 is een gebiedsopgave uit de structuurvisie van de provincie Noord-Brabant. De N65 wordt gereconstrueerd en de provincie wil samen met de betrokken partijen van de N65 de mooiste rijksweg van Brabant maken. Het uiteindelijke doel is te komen tot een gezamenlijke etalage van Het Groene Woud en de boomteeltsector. Daarnaast moet het een waardevolle bijdrage leveren aan de gebiedsontwikkeling.

'De (boom)kwekers willen de etalagefunctie van de N65 verbeteren, maar ook het beter beleefbaar maken van het typisch Brabantse landschap. Door samen met de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en ander partijen de inrichting van de N65 en omgeving aan te pakken en op elkaar af te stemmen, wordt de samenhang van het gebied vergroot en wordt de (boom)kwekerijsector beter op de kaart gezet. Met als gezamenlijk doel het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. Dit wordt behaald door het versterken van de identiteit van de N65 en omgeving' (uit het 
 Bidbook, opgesteld door BTL Advies in opdracht van de provincie).

Lees meer over het werkatelier in de digitale publicatie 'Werkatelier N65'.


In werksessies maken de kunstenaars kennis met de boomkwekers en de plantentelers en verkennen zij elkaars expertise. Een rondreis langs de N65 en de kwekerijen geven de kunstenaars inspiratie. Door de wensen van de kwekers te koppelen aan de visies van de kunstenaars ontstaan er in co-creatie (on)mogelijkheden en kansen. 

Lees meer over het werkatelier

Lees meer over de keuze van de denkrichtingen

Mede mogelijk gemaakt door bkkc.